TUYỂN DỤNG

Công Ty KK Group tuyển dụng, môi trường làm việc hòa đồng, hỗ trợ tối đa cho nhân viên, làm hết sức chơi hết mình, lương cứng cao cộng du lịch thường xuyên gắn kết như một gia đình.